Puppies

HJCH BISS Ts PACO du Chemin des Sorciéres & HJCH EVY du Chemin des Sorciéres

born on 27. 04. 2016.
2 males & 3 females

males: Unwritten Legacy, Uranus

females: Uniqua, U'Runa, Une Rose